Strona powitalna

Ten świat…

Trudy odszukania słów dusz..
One dzielą się sobą…
Lecz nie każdy potrafi czytać
Z tych rąk,
Z tych strumieni kolorowych snów.
Chcesz uciec w daleki cichy świat.

Wsłuchaj się w melodie wnętrz
Swych urodzajnych zakamarków.
One poprowadzą Cię,
Gdzieś..
Odwagę miej…

Zapraszam do czytania oraz komentowania mojej twórczości którą publikuję tutaj, w różnorodnej formie.
Każda z tych form przedstawiona jest w zakładce najnowsze, lub w pogrupowanej tematyce w menu,
w której można znaleźć wiersze, prozę, oraz wolne myśli i powieść Pisaną częściami).